Shopping Cart

Miroku MK11 32 Inch Multi-choke 12G

£6,500.00

Miroku Mk 11 32 Inch Multi-choke 12 gauge over & under shotgun

Lovely figured walnut stock